Tự thoại của kẻ trầm cảm - TruyenFun

Thơ ca

Đang cập nhật

2023-09-18

Tự thoại của kẻ trầm cảm

166 lượt thích / 1331 lượt đọc
Hãy đến đây nếu bạn ghét chữa lành Hãy đến đây nếu bạn cần đau đớn Hãy đến đây nếu bạn ghét trưởng thành Hãy đến đây nếu bạn chẳng muốn lớn.