Trích chọn lọc các tác phẩm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh - TruyenFun

Tâm linh

Hoàn thành

2023-10-06

Trích chọn lọc các tác phẩm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

48 lượt thích / 911 lượt đọc
Đây là tập hợp trích đoạn của nhiều Sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Tôi đã chọn lọc lại các chương, các đoạn ngắn mà riêng cá nhân tôi tâm đắc nhất để cần ghi nhớ học tập và thực hành cho bản thân tôi. Đây là do cá nhân tôi tự sưu tầm chọn lọc, trích đoạn ra từ tác phẩm gốc. Cho nên đây không phải là tác phẩm nguyên gốc. Nếu ai cần xin hãy mua sách hoặc tìm nguyên gốc đọc nhé!
Danh sách Chap