[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》 - TruyenFun

Người sói

Đang cập nhật

2021-11-08

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

826 lượt thích / 9456 lượt đọc
Tác giả: 木木祺 Số chương : 20, 1 phiên ngoại. (Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!)