[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi - TruyenFun

Cổ đại

Hoàn thành

2024-04-07

[THU HẢI ĐƯỜNG] - Huấn văn - PiZhi

530 lượt thích / 5965 lượt đọc
[Nguyện vi tây nam phong, Trường thệ nhập quân hoài.] 【願為西南風, 長逝入君懷】 - Trần Tư Vương - Tào Tử Kiến - 🥹 Góc nhỏ tôi simp otp Tử Hoàn x Tử Kiến thôi ạ. Tuy truyện chính đã hoàn từ lâu, nhưng sử liệu còn quá nhiều hint nên phải lôi 2 anh em ra đu tiếp...