Thần Chiến tranh - TruyenFun

Huyền ảo

Đang cập nhật

2018-06-18

Thần Chiến tranh

106 lượt thích / 1260 lượt đọc
Bằng một cách vi diệu nào đó,Shiro bị đẩy tới thế giới khác. Ở đây,mọi người gọi anh là Frozen Heart. Và anh bắt đầu chuyến hành trình nguy hiểm của mình. Ngoài lề:Hôm trc mới xem bộ The Warrior của chồng t lên tận top 3 adventure làm t nản quá