Thần Chết biết yêu ( JJK x YOU ) - TruyenFun

Huyền ảo

Đang cập nhật

2018-11-04

Thần Chết biết yêu ( JJK x YOU )

2714 lượt thích / 22432 lượt đọc
"Xin chào linh hồn thuần kiết, ta là sứ giả được giao đến để giúp em" " Bộ anh là ma Hàn à " " Hỏi kì ??" " Tôi tưởng sẽ gặp ma Mĩ, ma Thái ..v.v Xì...ai dè gặp con ma người Hàn.."
#jungkook
Chương mới nhất
Danh sách Chap