REIJI SAKAMAKI - TruyenFun

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2020-07-16

REIJI SAKAMAKI

364 lượt thích / 9007 lượt đọc
Part 1 được dịch từ https://diabolik-lovers.fandom.com/wiki/Reiji_Sakamaki Reiji sợ ma được dịch từ https://pinkcasedialover.tumblr.com/post/177047099506/diabolik-lovers-lunatic-parade-shu-sub-escenario