Những Mẩu Truyện Kinh Dị - TruyenFun

Kinh dị

Hoàn thành

2022-09-29

Những Mẩu Truyện Kinh Dị

11131 lượt thích / 160951 lượt đọc
Những truyện kinh dị ngắn. Tác giả : NTP.Phantom) =( chính tôi đây. *.*) Tiêu chí: kinh dị & không dài dòng văn tự. Hướng dẫn sd: -Cách dùng: Đọc và tưởng tượng?? -Chỉ định: Các trường hợp muốn đọc kinh dị nhưng ngại nội dung văn bản dài. *Ngoài lề cảnh báo. Bạn có thể góp ý tôi nhưng không có nghĩa tôi cho quyền bạn thể hiện tại truyện tôi viết. ( viết khi thừa thời gian ☘☘☘☘)
Danh sách Chap