LỚP TRƯỞNG GƯƠNG MẪU NGON QUÁ THÌ PHẢI LÀM SAO? [SONG TÍNH - TỤC] - TruyenFun

Fanfiction

Đang cập nhật

2024-05-20

LỚP TRƯỞNG GƯƠNG MẪU NGON QUÁ THÌ PHẢI LÀM SAO? [SONG TÍNH - TỤC]

6468 lượt thích / 160443 lượt đọc
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục Sơn lại phát hiện, Tô Châu thế mà lại có.....