Lời đồn - TruyenFun

Kinh dị

Đang cập nhật

2018-07-02

Lời đồn

15 lượt thích / 255 lượt đọc
Event vòng1 Nghe nói " khi bạn ở ranh rới cái chết sẽ có một thiên thần dẫn lối cho bạn đến thiên đường" Thể loại : kinh dị :)))))))
#kinhdi