Làng Ma Sói - TruyenFun

Người sói

Đang cập nhật

2023-05-27

Làng Ma Sói

3 lượt thích / 4 lượt đọc
Tiến cùng lớp mình đi cắm trại. Vào buổi tối đầu tiên cả lớp cùng chơi một trò chơi tên là Ma Sói. Trong lúc chơi trò chơi, chỉ một khoảnh khắc lơ là của Tiến, cả lớp bị dịch chuyển đến một không gian khác và sở hữu cho mình kĩ năng của lá bài. Tiến làm quản trò nên nhận được lá bài phế nhất vì không có chức năng. Trong trò chơi một mạng lần này, mọi mưu hèn kế bẩn, cả sự phản bội đều được chấp nhận hòng sống sót. Và cuộc đấu trí tìm ra ai là Ma Sói bắt đầu.