(Fanfic) DARK MOON: KỈ NGUYÊN MÁU | Trăng máu - TruyenFun

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2023-07-02

(Fanfic) DARK MOON: KỈ NGUYÊN MÁU | Trăng máu

464 lượt thích / 6763 lượt đọc
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi xuống có màu máu... Thế giới khác Ma cà rồng..người sói...con người.. Một con người nhỏ bé có thể làm được gì đây??