Em Gái Có Một Không Hai - TruyenFun

Người sói

Đang cập nhật

2020-12-31

Em Gái Có Một Không Hai

33 lượt thích / 546 lượt đọc
Nhân vật chính là Akico Em gái nuôi của bộ ba ASL. Cô sống trông băng hải tặc râu trắng . Có sức mạnh ẩn giấu