[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit - TruyenFun

Lãng mạn

Đang cập nhật

2024-05-18

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit

4870 lượt thích / 55986 lượt đọc
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác giả: Diana Yuan: https://igot7372.lofter.com 终有时- : https://everythinghaschanged748.lofter.com 御嘲风|壳花洁癖拆逆勿入: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/longyude Link truyện: 1. Suffocate: https://igot7372.lofter.com/post/1f31e224_2b8aab1cf 2. Giả làm AI yêu đương với người ta qua mạng thì làm sao bây giờ?: https://igot7372.lofter.com/post/1f31e224_2bab86a4e 3. Vụn thuỷ tinh và táo ngọt: https://everythinghaschanged748.lofter.com/post/1eb9d65f_2bac0480c 4. Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19722902&incantation=hjoTeGYxyhEH 5. Ngày dài sắp tận: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19859868&incantation=hjaQhalzWIvL
Danh sách Chap