[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa Thường - TruyenFun

Hài hước

Hoàn thành

2022-08-31

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa Thường

68899 lượt thích / 589986 lượt đọc
Hán Việt: Tại nhị cáp thân biên bảo mệnh đích nhật tử Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Ông trời tác hợp, điềm văn, xuyên sách, manh sủng, miếng bánh ngọt, HE, sa điêu, kim bài đề cử. Độ dài: 71 chương + 4 phiên ngoại Nguồn raw: Tấn Giang, QT: Wikidth Đọc trên wordpress tại https://cadangbayy.wordpress.com Truyện edit chui, không có sự đồng ý của tác giả, cũng KHÔNG ĐỒNG Ý cho chuyển ver, gặp ai chuyển ver mình sẽ phốt người đó, cảm ơn!
Danh sách Chap