[ CHUYỂN VER ] [ YOONMIN ] My Vampire - TruyenFun

Ma cà rồng

Hoàn thành

2018-07-26

[ CHUYỂN VER ] [ YOONMIN ] My Vampire

5434 lượt thích / 97212 lượt đọc
Đây là truyện chuyển ver từ Ngôn Sang Đam. Nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm.🙏 Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả nên mong mọi người không mang đi đâu cả nhé.Xin hãy tôn trọng ạ. Kamsa mọi người 😍