[allsenku] Trở về quá khứ - TruyenFun

Khoa học - viễn tưởng

Đang cập nhật

2024-04-02

[allsenku] Trở về quá khứ

8 lượt thích / 121 lượt đọc
truyện không theo nguyên tắc! Về tương lai sau khi hoàn thành được cỗ máy thời gian, Senku là người sử dụng nó, và rồi cậu đã trở về quá khứ. Rồi hành trình của cậu sẽ đi về đâu..? Góc tác giả : do ít truyện quá nên tự đẻ hàng :))))