Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển] - TruyenFun

Phiêu lưu

Đang cập nhật

2024-04-01

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]

3486 lượt thích / 44430 lượt đọc
"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh" (Lãnh Điện Lâu Chủ - Nhất Độ Quân Hoa)