Tong hop errorink oneshot ve tre error x ink
NHIỀU KHI

NHIỀU KHI

Tác giả:

5815 458

Đã ở bên nhau lâu như thế, tại sao không ở tiếp tới cuối cuộc đời đi? Tổng hợp các truyện ngắn kì lạ chứa đủ thể loại trên trời dưới biển. Drea Heather Ilios Catcheye x Nisha Luna Eyercatch / Ihra(Ink) W.D Comethy x Ercole(Error) Quintanilla Quinten update kì quái thai nên không biết khi nào có khi nào không. Mine

Tổng Hợp Errorink Oneshot

Tổng Hợp Errorink Oneshot

Tác giả:

638 39

Hm? Đơn giản chỉ là một bộ oneshot không hơn cũng chẳng kém Fic này được viết ra để mình bớt vã OTP. Nên dù có là chuyện trên trời dưới đất mình đều viết hết. Có thể đặt hàng nếu muốn! (Trừ Dảk, R18: 1. Mình chưa đủ tuổi để viết. 2. Không giỏi viết thể loại này) Lại thêm một Fanfic về cặp Rink nổi tiếng. Lại thêm nhiều mẫu chuyện tình khác nhau. Rồi thì nhìn gì nữa?? Đọc rồi biết...