Tartasig
[GENSHIN IMPACT: TARTAGLIA X SIGNORA]: TRO TÀN

[GENSHIN IMPACT: TARTAGLIA X SIGNORA]: TRO TÀN

Tác giả:

640 60

Tartaglia và mối tình đơn phương với Signora. Warning: OOC, angst, suy nghĩ biến thái, có đề cập đến vấn đề nhạy cảm, cốt truyện đi theo diễn biến khác với cốt truyện chính