Nhds2jjk
ĐOẠN TÌNH CẢM 10 NĂM DƯƠNG YÊU KOOK

ĐOẠN TÌNH CẢM 10 NĂM DƯƠNG YÊU KOOK

Tác giả:

319 27

Không phải truyện, càng không phải fanfic. Chỉ là một thứ tình cảm không thể gọi thành tên được viết dưới dạng tuỳ bút. Không có gì đặc biệt, chỉ là lại có thể trở thành lẽ sống của một con người mang tên Dương dành cho một người làm Idol mang tên Kook!