Mint we need you test cho beta reader
MINT| WE NEED YOU

MINT| WE NEED YOU

Tác giả:

906 57

Huhmmmm....trong khoảng thời gian try out và duyệt lại mem, chúng tớ quyết định mở đợt 2 tuyển nhân cho reviewer, beta-reader và writer (mấy bạn có khả năng viết H nặng ý😂😂) Nếu muốn gia nhập, còn chần chừ gì nữa mà mau comment vô đây đi nào!