List fic taekook h ngot sung nguoc ket he taekook 11
List fic TaeKook [ H, Ngọt, Sủng, Ngược ] Kết-HE

List fic TaeKook [ H, Ngọt, Sủng, Ngược ] Kết-HE

Tác giả:

2219 11

Đây là toàn bộ list fic Taekook mà mình tâm đắc nhất mọi người có thể vào tham khảo nhé ! Toàn bộ fic ở đây điều là fic của Taekook no KookV Những fic này toàn là kết HE và sẽ có những bộ rất ngọtt a~ mình là một người có trái tym mỏng manh nên sẽ không có fic nào là SE đâu nhé ^^ Ngược thì vẫn sẽ có nhưng không thể nào có SE nha~ 📌 Tae-Top ; Kook-Bot