Ban doanh innocent wind hon uoc truoc nam moi
Bản doanh Innocent Wind

Bản doanh Innocent Wind

Tác giả:

8754 1243

"Rơi xuống như sương, biến mất như sương, hẳn là bản thân ta..." Phần 2 của bộ "Honmaru của Ai"! Những câu chuyện mới, những góc khuất quá khứ chưa được giải đáp của vị nữ hiền nhân, và cả sự trưởng thành qua thời gian của các kiếm nhân. Vứt bỏ đi quá khứ, tiến về tương lai phía trước. - Giờ thì, sẵn sàng hết chưa? "Touken Ranbu, bắt đầu!" Fic viết mục đích là để thỏa mãn nhu cầu.