Yangyanglingling
[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘

[REUP] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了!- Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘

Tác giả:

2276051 174808

Tên truyện: Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了! Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Nguồn: Hạ Nguyệt Editor: Cáo Beta: Rồng Thể loại: Xuyên qua, tương lai, cường cường, điềm văn,1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (165 chương chính văn) Tình trạng bản edit: Hoàn Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2430012 Edit/Beta by: https://sachobangly.wordpress.com ________________________________________ 【 Bản Reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非

Tác giả:

3368 258

Tên truyện: Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 Tác giả: Vân Quá Thị Phi 云过是非 Editor: Đông Thiên Beta: ... Thể loại: Đam mỹ, võng du, niên hạ, hài ngọt, cường nhược, nhị thế tổ phúc hắc công x ngốc bẩm sinh câm thụ, JX3, đô thị tình duyên hoan hỉ oan gia tình hữu độc chung thanh mai trúc mã, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (51 chương chính văn) Tình trạng bản edit: Hoàn Raw: ... Edit/Beta by: https://tuyetvuanh.wordpress.com/ ________________________________________ 【 Bản Reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】

[REUP] Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话- Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳

[REUP] Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话- Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳

Tác giả:

18549 1792

Tên truyện: Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话 Tác giả: Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳 Editor: Thiên Vân Beta: Ka Thể loại: Đam mỹ, huyết thống (huynh đệ, phụ tử, bác cháu), xuyên việt, cường công, thông minh lưu manh thụ, có chút NP nhưng cuối cùng là 1×1, có chút đảo chính, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (85 chương chính văn + 2 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Hoàn Edit/Beta by: https://tuongtucac.wordpress.com ________________________________________ 【 Bản Reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】

[REUP] Chú Ái Tinh Không 铸爱星空- Mặc Vũ Yên Dạ 墨雨烟夜

[REUP] Chú Ái Tinh Không 铸爱星空- Mặc Vũ Yên Dạ 墨雨烟夜

Tác giả:

737 40

Tên truyện: Chú Ái Tinh Không 铸爱星空 Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ 墨雨烟夜 Editor: Nguyệt Beta: ... Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (283 chương chính văn + 2 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Hoàn Raw: https://novel101.com/novels/d26c3a96-27c8-4b66-8760-d233947017fa Edit/Beta by: https://macnguyet.wordpress.com ________________________________________ 【 Bản Reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work! 】