Virgoneofakind
baby and gentleman

baby and gentleman

Tác giả:

2792 171

một series giữa "chú" và "em bé" không bao giờ kết thúc. started: 050421 - taekook day anabeere. #bag

dr.kim's (drop)

dr.kim's (drop)

Tác giả:

1126 110

bác sĩ kim không ngờ có một ngày lại phải lòng tên nhóc bướng bỉnh họ điền tên quốc. 〈〈project for jk's 24th birthday〉〉 started : 010920 ended : ______ stt_on going highest ranks_updating ⓒ justealilac

namkook | crush

namkook | crush

Tác giả:

1594 188

crush của em jeon rất thích đọc sách. highest rank: #1_christmas

taekook | mê bánh hay mê anh?

taekook | mê bánh hay mê anh?

Tác giả:

298371 24074

100K VIEWS!!!!!!!! jeon jungkook muốn ăn tất cả loại bánh trên đời, nhất là bánh của anh người yêu kim taehyung started: 270320 ended: 140520 stt_completed highest ranks #1cute #1sweet #1taehyung #1vkook #1lovely #1taehyungie #1soft #1vks anabeere.

taekook | bắt xe

taekook | bắt xe

Tác giả:

2914 267

chuyện chú kim cảnh sát bắt xe bé kookoo ╥﹏╥ started: t2, 020821 ended: t?, ????21 ⓒanabeere

taekook | once upon a fvcking time - h series

taekook | once upon a fvcking time - h series

Tác giả:

7318 265

once upon a fvcking time - pỏn dựa theo chiện cổ tích. chống chỉ định với trẻ dưới mười tám tuổi. couple: taekook ; tae!top - kook!bot started: 121221 ended: ? belongs to ⓒanabeere ; gift for taekook