Selnemoinguoi
[HOÀN EDIT] BỆNH CHIẾM HỮU - Túng Lan

[HOÀN EDIT] BỆNH CHIẾM HỮU - Túng Lan

Tác giả:

2647009 156390

Tác giả: Túng Lan Tên Hán việt: Cô đơn chọc nước ấm / Bệnh trạng chiếm hữu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Editor: Sel - từ chương 50 có sự đồng hành của bạn Mary ❤️ Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng. Ngày đào hố: 30-09-2019 Tên chương do editor tự đặt ❤️ ‼️ Truyện chỉ được đăng duy nhất tại tài khoản wattpad: sellsell2610.‼️ ‼️ Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.‼️ ‼️Không reup‼️

[HOÀN EDIT - H] EM THẬT TỐT - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

[HOÀN EDIT - H] EM THẬT TỐT - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Tác giả:

294374 9378

Hán Việt: Nhĩ chân hảo Tác giả: Ngưu Du Quả Khả Nhạc Số chương: 84 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ Nguồn raw: po18 Nguồn convert: Reine Dunkeln Edit: Team Sel Bìa: Góc của Sên nhỏ Ngày mở hố: 21/04/2022 Ngày lấp hố: 07/08/2023 📌 Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức!

[EDIT - H] ÔM LẤY EM - Tiểu Tùng Thử

[EDIT - H] ÔM LẤY EM - Tiểu Tùng Thử

Tác giả:

11234 1060

Hán Việt: Bão bão Tác giả: Tiểu Tùng Thử Số chương: 117 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song khiết 🕊️, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Nguồn raw: po18 Nguồn cv: Hàn Lạc Editor: Team Sel Bìa: Góc của Sên nhỏ Lịch ra chương: Thứ 3 x thứ 6 mỗi tuần Ngày đào hố: 08.08.2023 Ngày lấp hố: Update khi hoàn truyện ❗️Truyện edit phi lợi nhuận. Được đăng tại WordPress và Wattpad của Team Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!

[EDIT - H] THƯỢNG PHONG - Tuyết Tùng

[EDIT - H] THƯỢNG PHONG - Tuyết Tùng

Tác giả:

215905 15391

Hán Việt: Thượng phong Tác giả: Tuyết Tùng Số chương: 107 chương Thể loại: Ngôn tình, H văn, ngọt sủng, song khiết, song hướng yêu thầm, 1v1, HE. Nguồn raw: po18 Nguồn cv: Vespertine - Hanlac Editor: Team Sel Bìa: Góc của Sên nhỏ Lịch ra chương: Thứ hai x thứ năm mỗi tuần Ngày đào hố: 11/02/2023 Ngày lấp hố: Update khi hoàn truyện Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hòa Chi

[HOÀN EDIT] QUÝ THỨ NĂM - Đào Hòa Chi

Tác giả:

93483 5864

Hán Việt: Đệ Ngũ Quý Tên gốc: 第五季 Tác giả: Đào Hòa Chi Số chương: 73c chính văn + 3c ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anh Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn cv: Reine Dunkel Editor: Team Sel Bìa: Trạch Nữ Giá Đáo Ngày đào hố: 02/11/2022 Ngày lấp hố: 10/07/2023 📍 Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup với mục đích thương mại!

[EDIT - H] KHÔNG AI SÁNH BẰNG EM - Đình Chỉ Mộng Du

[EDIT - H] KHÔNG AI SÁNH BẰNG EM - Đình Chỉ Mộng Du

Tác giả:

9920 379

Hán Việt: Nhĩ bỉ ngã canh trọng yếu Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du Số chương: 67 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1 Nguồn raw: po18 Nguồn cv: Hàn Lạc Editor: Team Sel Bìa: Góc của Sên nhỏ Ngày đào hố: 10/07/2023 Ngày lấp hố: Update khi hoàn truyện 📌 Truyện edit phi lợi nhuận. Được đăng tại WordPress và Wattpad của nhà Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!

[EDIT] ZHIHU - ĐOẢN

[EDIT] ZHIHU - ĐOẢN

Tác giả:

171031 8077

📍 Edit: Sel - Vũ Vũ - Chu DANH SÁCH TRUYỆN: 🦩 Chồng Trước Có Chút Kì Lạ - Ái Cật Ngư Đích Miêu: Full 6/6 chương 🌈 Đường Về - Bạch Khuông Lương Thái Tử: Full 5/5 chương ✨ Tự Cứu - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm: Full 4/4 chương 🌻 Tự Do Cuối - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm: Full 5/5 chương 🌙 Không Phải Ánh Trăng - Trương Nhược Dư: Full 5/5 chương 🌷 Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi - Cật Nhất Khẩu Diện: Full 9/9 chương 💐 Tình Yêu Đến Từ Cơn Mộng Du - Trương Nhược Dư: Full 5/5 chương 🦊 Hồ Ly Tác Quái - Trương Nhược Dư: Full 8/8 chương -------------- Truyện edit phi lợi nhuận. Được đăng tại Wordpress và Wattpad của nhà Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!

[DROP] BỊ CẦM TÙ TRONG PHÒNG CỦA BẠN HỌC ĐÁNG GHÉT - Tựu Yếu Sắt Sắt

[DROP] BỊ CẦM TÙ TRONG PHÒNG CỦA BẠN HỌC ĐÁNG GHÉT - Tựu Yếu Sắt Sắt

Tác giả:

174919 7759

Hán Việt: Bị tù cấm tại thảo yếm đồng học đích phòng gian ( 1v1 H SM ) Tác giả: Tựu Yếu Sắt Sắt! Số chương: 189c chính văn + 1c NT Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Vườn trường , SM , Đô thị tình duyên , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Học bá Nguồn raw: po18 Nguồn convert: Reine Dunkeln Editor: Team Sel Bookcover: Kim Sa Lịch ra chương: Thứ ba x thứ bảy mỗi tuần Ngày đào hố: 07/04/2023 Ngày lấp hố: Update khi hoàn truyện 📌 Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!

[EDIT - CAOH] YÊU THẦM - Tuyết Lị

[EDIT - CAOH] YÊU THẦM - Tuyết Lị

Tác giả:

502732 22635

Hán Việt: Ám Luyến Tác giả: Tuyết Lị Số chương: 217 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thị giác nữ chủ Nguồn raw: po18 Nguồn convert: Reine Dunkeln - CoraP Editor: Team Sel Bìa: Góc của Sên nhỏ Lịch ra chương: Thứ 4 x thứ 5 mỗi tuần Ngày đào hố: 19/09/2022 Ngày lấp hố: Update khi hoàn truyện ❗️Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức

[HOÀN EDIT - H] MỘT NGÀY DÀI BẰNG BA THU - Xoa Thiêu Gia Phì Nhục

[HOÀN EDIT - H] MỘT NGÀY DÀI BẰNG BA THU - Xoa Thiêu Gia Phì Nhục

Tác giả:

699292 29101

Tác giả: Xoa Thiêu Gia Phì Nhục Số chương: 81c chính văn + 10c NT Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, h văn, ngọt sủng, hiện đại, song khiết, song hướng yêu thầm, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, he, 1v1 Nguồn raw: po18 Nguồn convert: vespertine Edit: Sel Homie Bookcover: Hạ Lạc Cẩn Y Ngày mở hố: Ngày lấp hố: ❗️ Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức!