Mousseyumyum
[BHTT - EDIT] [Hoàn] Hoàng Hôn - Khán Trường Đình Vãn

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Hoàng Hôn - Khán Trường Đình Vãn

Tác giả:

525 46

Tác phẩm: Hoàng Hôn Tác giả: Khán Trường Đình Vãn Link truyện gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3381143

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương Khuẩn

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương Khuẩn

Tác giả:

176673 20544

Tác phẩm: Kiến Long ( 见龙 ) Tác giả: Thái Dương Khuẩn ( 太阳菌 ) Tích phân: 550,867,776 Số chương: 129 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Tu chân, tình hữu độc chung, báo thù ngược tra, chậm nhiệt, HE Nhân vật chính: Cố Phù Du x Chung Mị Sơ Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4355707 Nguồn QT: ks1999__ Tình trạng Edit: Hoàn thành - Beta

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Tác giả:

9221 1386

Tên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tình hữu độc chung, chậm nhiệt, HE Nhân vật chính: Vân Thanh Việt x Giang Mạch Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5714966

[BHTT - EDIT] Trường Hận Ca - Thái Dương Khuẩn

[BHTT - EDIT] Trường Hận Ca - Thái Dương Khuẩn

Tác giả:

323 26

Tác phẩm: Trường Hận Ca ( 长恨歌 ) Tác giả: Thái Dương Khuẩn ( 太阳菌 ) Tích phân: 303,174,336 Số chương: 154 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: cổ đại, ân oán giang hồ, báo thù ngược tra, duyên trời tác hợp, HE Nhân vật chính: Lâu Kính x Dư Kinh Thu Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5369805