Kingdomuyaho
[yds × jyh | kingdom] câu chuyện của chúng ta

[yds × jyh | kingdom] câu chuyện của chúng ta

Tác giả:

2 2

từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, câu chuyện của riêng hai ta bắt đầu

[KINGDOM | MUJIN & LOUIS] Yêu nhau lắm cắn nhau đau

[KINGDOM | MUJIN & LOUIS] Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Tác giả:

9 1

"Sao em suốt ngày làm phiền anh vậy?" "Bởi vì em yêu anh" ‼️Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!

[dannthur | kingdom] một khởi đầu mới

[dannthur | kingdom] một khởi đầu mới

Tác giả:

6 1

"hai chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp con đường dang dở dù là chông gai dù là khó khăn dù là gì đi nữa thì chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau"