Hynghien - trang 3
[BH][Hoàn] Pháo hôi sau khi chết thành nữ chủ bạch nguyệt quang | Thâm Hựu

[BH][Hoàn] Pháo hôi sau khi chết thành nữ chủ bạch nguyệt quang | Thâm Hựu

Tác giả:

18750 750

Tác phẩm: Pháo hôi sau khi chết thành nữ chủ bạch nguyệt quang Tác giả: Thâm Hựu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (61 chương) Số lượng từ toàn văn: 284207 chữ Tác phẩm tích phân: 170,757,392 Nội dung nhãn mác: Niên hạ, trùng sinh, xuyên thư, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Xa Cố Lai, Thân Tự Cẩm ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6219237 (11/01/2023 - 14/03/2023)

[BH][Hoàn] Quỷ kế đa đoan bạn gái cũ | Lạc Dương bibi

[BH][Hoàn] Quỷ kế đa đoan bạn gái cũ | Lạc Dương bibi

Tác giả:

7171 187

Tác phẩm: Quỷ kế đa đoan bạn gái cũ Tác giả: Lạc Dương bibi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (102 chương) Số lượng từ toàn văn: 313743 chữ Tác phẩm tích phân: 155,351,168 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Mạnh Linh Hâm, Thịnh Doanh ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6248025 (06/03/2023 - 01/07/2023)

[BH][Hoàn] Đừng cắn ta đuôi rắn | Đại Nha Thanh

[BH][Hoàn] Đừng cắn ta đuôi rắn | Đại Nha Thanh

Tác giả:

5093 167

Tác phẩm: Đừng cắn ta đuôi rắn Tác giả: Đại Nha Thanh Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (123 chương) Số lượng từ toàn văn: 343133 chữ Tác phẩm tích phân: 140,205,168 Nội dung nhãn mác: Cường cường, đô thị, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hình Việt, Bộ Yểu ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7690242 (05/02/2023 - 20/07/2023)

[BH][Hoàn] Chia tay sau, máu lạnh tiền nhiệm hối hận rồi | Dịch Trường Thư

[BH][Hoàn] Chia tay sau, máu lạnh tiền nhiệm hối hận rồi | Dịch Trường Thư

Tác giả:

6637 131

Tác phẩm: Chia tay sau, máu lạnh tiền nhiệm hối hận rồi Tác giả: Dịch Trường Thư Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (115 chương) Số lượng từ toàn văn: 422349 chữ Tác phẩm tích phân: 50,664,832 Nội dung nhãn mác: Cận thủy lâu đài, ngọt văn, hằng ngày, truy thê hỏa táng tràng Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Mai Tầm, Hướng Như Cố ┃ nhân vật phụ: Trường Tôn Ninh, Quý Phi ┃ cái khác: Raw: novelid=7748348 @BN (10/04/2023 - 19/07/2023)

[BH][Hoàn] Xuyên thành tra A bị năm nhân cách ảnh hậu quấn lên

[BH][Hoàn] Xuyên thành tra A bị năm nhân cách ảnh hậu quấn lên

Tác giả:

17489 499

Tác phẩm: Xuyên thành tra A bị năm nhân cách ảnh hậu quấn lên Tác giả: Tửu Túy Đích Phúc Điệp Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (95 chương) Số lượng từ toàn văn: 376776 chữ Tác phẩm tích phân: 290,621,664 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, tình yêu chiến tranh, giới giải trí Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tư Cảnh Ngọc, Liễu Phạm ┃ nhân vật phụ: Rất nhiều ┃ cái khác: Raw: novelid=6664494 (10/10/2022 - 11/01/2023)

[BH][Hoàn] Phân hoá sau bị ép làm bá tổng A | Mặc Quân

[BH][Hoàn] Phân hoá sau bị ép làm bá tổng A | Mặc Quân

Tác giả:

12167 459

Tác phẩm: Phân hoá sau bị ép làm bá tổng A Tác giả: Mặc Quân Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (97 chương) Số lượng từ toàn văn: 332432 chữ Tác phẩm tích phân: 119,864,400 Nội dung nhãn mác: Vả mặt, hệ thống, ngọt văn, hiện đại vô căn cứ, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hướng Kha, Thời Nguyệt ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7505060 @Kykykyky (10/04/2023 - 15/07/2023)

[BH][Hoàn] Ly hôn sau, nàng còn giữ ta đánh dấu | Tửu Túy Đích Phúc Điệp

[BH][Hoàn] Ly hôn sau, nàng còn giữ ta đánh dấu | Tửu Túy Đích Phúc Điệp

Tác giả:

30812 843

Tác phẩm: Ly hôn sau, nàng còn giữ ta đánh dấu Tác giả: Tửu Túy Đích Phúc Điệp Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (87 chương) Số lượng từ toàn văn: 631445 chữ Tác phẩm tích phân: 770,924,928 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lạc Huyền (công), Ninh Nhất Khanh (thụ) ┃ nhân vật phụ: Cái khác ┃ cái khác: Raw: novelid=7492593 (Published: 06/04/2023 - 01/07/2023)

[BH][Hoàn] Một giấc ngủ dậy có thêm một cái điên đẹp lão bà | Loạn Khúc

[BH][Hoàn] Một giấc ngủ dậy có thêm một cái điên đẹp lão bà | Loạn Khúc

Tác giả:

17361 667

Tác phẩm: Một giấc ngủ dậy có thêm một cái điên đẹp lão bà Tác giả: Loạn Khúc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (95 chương) Số lượng từ toàn văn: 357849 chữ Tác phẩm tích phân: 165,611,248 Nội dung nhãn mác: Đô thị, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Thẩm Chiêm Tư, Nhan Khanh Dã ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6686797 (13/04/2023 - 18/07/2023)

[BH][Hoàn] Thánh nữ nàng không cho vượt rào | Mộc Tử Quang

[BH][Hoàn] Thánh nữ nàng không cho vượt rào | Mộc Tử Quang

Tác giả:

5870 171

Tác phẩm: Thánh nữ nàng không cho vượt rào Tác giả: Mộc Tử Quang Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (72 chương) Số lượng từ toàn văn: 289723 chữ Tác phẩm tích phân: 36,069,324 Nội dung nhãn mác: Cường cường, tình hữu độc chung, cận thủy lâu đài, tiên hiệp tu chân, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hàn Thanh Băng, Tùy Ngưng ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7548205 (13/04/2023 - 01/07/2023)

[BH][Hoàn] Ta cùng phản diện đua công trạng! | Đồ Đồ Họa Họa

[BH][Hoàn] Ta cùng phản diện đua công trạng! | Đồ Đồ Họa Họa

Tác giả:

44580 2260

Tác phẩm: Ta cùng phản diện đua công trạng! [Xuyên nhanh] Tác giả: Đồ Đồ Họa Họa Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (355 chương) Số lượng từ toàn văn: 1954283 chữ Tác phẩm tích phân: 589,233,792 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung, ngọt văn, xuyên nhanh, sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Cố Yên Cảnh, thích ┃ nhân vật phụ: 003 ┃ cái khác: Raw: novelid=6977164 @Duẫn Khiết Tư (1-289) (Published: 19/11/2022 - 12/07/2023)