Hynghien - trang 2
[BH][Hoàn] Thiên Thu Mộng | Lưu Diên Trường Ngưng

[BH][Hoàn] Thiên Thu Mộng | Lưu Diên Trường Ngưng

Tác giả:

12069 391

Tác phẩm: Thiên Thu Mộng Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - truyền kỳ Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (138 chương) Số lượng từ toàn văn: 553928 chữ Tác phẩm tích phân: 221,810,816 Nội dung nhãn mác: Cường cường, trùng sinh, tương ái tương sát, chính kịch quyền mưu Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tiêu Chước, Thôi Linh ┃ nhân vật phụ: Thôi Chiêu Chiêu, Kim Doanh Doanh (Mộ Dung Cửu), Đại Đại, Ngân Thúy, Thôi Lẫm, Thôi Bá Diệp, Kim Nguyên, Tạ Ninh, Huyền Diên từ từ ┃ cái khác: HE, chuyên nhất Raw: novelid=7063831 @Như (19/02/2023 - 07/08/2023)

[BH][Hoàn] Nhất Kiến Hỉ | Bán Thổ Vân

[BH][Hoàn] Nhất Kiến Hỉ | Bán Thổ Vân

Tác giả:

3221 54

Tác phẩm: Nhất Kiến Hỉ Tác giả: Bán Thổ Vân Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (76 chương) Số lượng từ toàn văn: 274192 chữ Tác phẩm tích phân: 52,972,200 Nội dung nhãn mác: Thanh mai trúc mã, phố phường sinh hoạt, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Nghiêm Lung, Vương Nghiên Nghiên ┃ nhân vật phụ: Nghiêm Hoa, Hạ Tỉ, Vương Lạc Anh, Hạ Huyến ┃ cái khác: Raw: novelid=7928853 (18/05/2023 - 03/09/2023)

[BH][Hoàn] Tâm động gặp thời | Hạnh Lâm Thanh Phong

[BH][Hoàn] Tâm động gặp thời | Hạnh Lâm Thanh Phong

Tác giả:

14736 431

Tác phẩm: Tâm động gặp thời Tác giả: Hạnh Lâm Thanh Phong Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (156 chương) Số lượng từ toàn văn: 520448 chữ Tác phẩm tích phân: 123,049,640 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, cận thủy lâu đài Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Nguyễn Hân Đề, Ôn Tích Hàn ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6551544 @Như (CV) (Published: 29/08/2022 - 04/08/2023)

[BH][Hoàn] Cùng Thẩm tổng từ hôn sau | Lưỡng Điểm Nhất Hiện

[BH][Hoàn] Cùng Thẩm tổng từ hôn sau | Lưỡng Điểm Nhất Hiện

Tác giả:

8193 166

Tác phẩm: Cùng Thẩm tổng từ hôn sau Tác giả: Lưỡng Điểm Nhất Hiện Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (113 chương) Số lượng từ toàn văn: 525870 chữ Tác phẩm tích phân: 107,083,584 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, giới giải trí Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Giản Ninh, Thẩm Dạng Chu ┃ nhân vật phụ: Giáp Ất Bính đinh ┃ cái khác: Raw: novelid=7333072 @Như (16/03/2023 - 16/07/2023)

[BH][Hoàn] Nữ giả nam trang tiến show tình yêu công lược toàn nữ chủ

[BH][Hoàn] Nữ giả nam trang tiến show tình yêu công lược toàn nữ chủ

Tác giả:

6869 228

Tác phẩm: Nữ giả nam trang tiến show tình yêu công lược toàn nữ chủ Tác giả: Tây Tây Fer Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (47 chương) Số lượng từ toàn văn: 300937 chữ Tác phẩm tích phân: 201,267,408 Nội dung nhãn mác: Nữ giả nam trang, cười vang, đoàn sủng, đa nhân cách, tổng nghệ Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Dung Vũ, Liên Lang Sanh ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=8058460 (09/06/2023 - 05/08/2023)

[BH][Hoàn] Ngược văn nữ chủ thành dính người tinh | Tang Tang Tang Chi

[BH][Hoàn] Ngược văn nữ chủ thành dính người tinh | Tang Tang Tang Chi

Tác giả:

18170 804

Tác phẩm: Ngược văn nữ chủ thành dính người tinh [Xuyên nhanh] Tác giả: Tang Tang Tang Chi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (98 chương) Số lượng từ toàn văn: 389976 chữ Tác phẩm tích phân: 120,647,216 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung xuyên qua thời không ngọt văn xuyên nhanh Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Vưu Thính ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7555701 (Published: 26/12/2022 - 24/08/2023)

[BH][Hoàn] Bị tiên quân chứng Vô Tình đạo sau | Chân Thị Thỏ Liễu

[BH][Hoàn] Bị tiên quân chứng Vô Tình đạo sau | Chân Thị Thỏ Liễu

Tác giả:

6835 192

Tác phẩm: Bị tiên quân chứng Vô Tình đạo sau Tác giả: Chân Thị Thỏ Liễu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (112 chương) Số lượng từ toàn văn: 413309 chữ Tác phẩm tích phân: 106,941,280 Nội dung nhãn mác: Tiên hiệp tu chân, trùng sinh, nhẹ nhõm, cao lĩnh chi hoa, truy yêu hỏa táng tràng Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Diệp Thanh Ca, Khương Miên Hảo ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7748890 (28/05/2023 - 30/08/2023)

[BH][Hoàn] Kết hôn vội đối tượng là con thỏ | Mộc Phong Khinh Niên

[BH][Hoàn] Kết hôn vội đối tượng là con thỏ | Mộc Phong Khinh Niên

Tác giả:

12515 410

Tác phẩm: Kết hôn vội đối tượng là con thỏ Tác giả: Mộc Phong Khinh Niên Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (90 chương) Số lượng từ toàn văn: 496581 chữ Tác phẩm tích phân: 243,244,128 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung, trời đất tác thành, tình yêu và hôn nhân, ngọt văn, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Đường Hiểu Tinh, Du Thố ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7767705 (03/04/2023 - 02/07/2023)

[BH][Hoàn] Hồ ly tinh xuyên A sau dựa hút tin tức tố để sống | Long Tiểu Vân

[BH][Hoàn] Hồ ly tinh xuyên A sau dựa hút tin tức tố để sống | Long Tiểu Vân

Tác giả:

9948 456

Tác phẩm: Hồ ly tinh xuyên A sau dựa hút tin tức tố để sống Tác giả: Long Tiểu Vân Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (103 chương) Số lượng từ toàn văn: 339194 chữ Tác phẩm tích phân: 72,573,408 Nội dung nhãn mác: Đô thị, tình hữu độc chung, trời đất tác thành, ngọt văn, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Giang Li, Bạch Mộ Tần ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7250740 (21/03/2023 - 12/08/2023)

[BH][Hoàn] Hảo hảo yêu ta | Hàn Thất Tửu

[BH][Hoàn] Hảo hảo yêu ta | Hàn Thất Tửu

Tác giả:

3879 114

Tác phẩm: Hảo hảo yêu ta Tác giả: Hàn Thất Tửu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (124 chương) Số lượng từ toàn văn: 620664 chữ Tác phẩm tích phân: 365,981,216 Nội dung nhãn mác: Đô thị, gương vỡ lại lành, trời đất tác thành, ngọt văn, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lục Điều, Nhiễm Ninh (Tô Hảo) ┃ nhân vật phụ: Để ta chậm rãi nghĩ ┃ cái khác: Raw: novelid=7839528 (20/05/2023 - 26/08/2023)