Hynghien
[BH][Hoàn] Câu hệ đại lão O cá mặn A | Bính Cáp Cáp

[BH][Hoàn] Câu hệ đại lão O cá mặn A | Bính Cáp Cáp

Tác giả:

21118 663

Tác phẩm: Câu hệ đại lão O cá mặn A (xuyên thư) Tác giả: Bính Cáp Cáp Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (87 chương) Số lượng từ toàn văn: 379151 chữ Tác phẩm tích phân: 174,256,688 Nội dung nhãn mác: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, trùng sinh, xuyên thư, nhẹ nhõm, câu hệ Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ôn Cẩm, Nguyễn Thính Chi ┃ nhân vật phụ: Lạc Khê ┃ cái khác: Hoàn tất văn 《 ngụy trang thâm tình (xuyên thư)》, 《 thánh mẫu ngược tra quy tắc (xuyên thư)》 Raw: novelid=6396893 (02/07/2022 - 08/06/2023)

[BH][Hoàn] Bị ép cùng băng sơn mỹ nhân khế ước kết hôn nhanh

[BH][Hoàn] Bị ép cùng băng sơn mỹ nhân khế ước kết hôn nhanh

Tác giả:

19651 492

Tác phẩm: Bị ép cùng băng sơn mỹ nhân khế ước kết hôn nhanh Tác giả: Đồng Tâm Nan Cải Đích Hồ Diệu Diệu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (150 chương) Số lượng từ toàn văn: 545584 chữ Tác phẩm tích phân: 183,233,536 Tác phẩm vinh dự: 🏅Kim bài đề cử Tags: Hào môn thế gia, yêu đương hiệp ước, ngọt văn, nhẹ nhõm, cưới trước yêu sau, truy yêu hỏa táng tràng Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Kỷ Nam Sầm, Tô Tự Tịch (Lãnh Băng Thấm) ┃ nhân vật phụ: Dự thu văn 《 Huyết tộc đại lão không bấm cạm bẫy truy yêu 》 ┃ cái khác: Dự thu văn 《 hiện trường phát hiện án cấm nói chuyện yêu đương 》

[BH][Hoàn] Vong thê năm thứ mười | Dương Trần Vi

[BH][Hoàn] Vong thê năm thứ mười | Dương Trần Vi

Tác giả:

9921 343

Tác phẩm: Vong thê năm thứ mười Tác giả: Dương Trần Vi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Số lượng từ toàn văn: 256572 chữ Tác phẩm tích phân: 88,760,144 Nội dung nhãn mác: Đô thị, kiếp trước kiếp này, trùng sinh, trưởng thành, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Trần Úc, Kỷ Tích Đồng ┃ nhân vật phụ: Giáp Ất Bính đinh ┃ cái khác: Raw: novelid=7973594 @TD (30/05/2023 - 08/09/2023)

[BH][Hoàn] Nhặt được tiểu đáng thương mất trí nhớ nữ chủ sau | Lộng Dạ Sái Tinh

[BH][Hoàn] Nhặt được tiểu đáng thương mất trí nhớ nữ chủ sau | Lộng Dạ Sái Tinh

Tác giả:

29302 1005

Tác phẩm: Nhặt được tiểu đáng thương mất trí nhớ nữ chủ sau [giới giải trí] Tác giả: Lộng Dạ Sái Tinh Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (121 chương) Số lượng từ toàn văn: 442088 chữ Tác phẩm tích phân: 106,060,440 Tags: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt văn, xuyên thư, nhẹ nhõm, yêu thầm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Văn Ca, Tuyên Tuyên (Thích Vô Ưu) ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Dự thu 《 đối thủ một mất một còn thật thiên kim thế mà yêu thầm ta 》 Raw: novelid=6596450 @bamboo0610 (21/11/2022 - 27/04/2023)

[BH][Hoàn] Truy A hỏa táng tràng bị câu hệ O học tỷ cuỗm tay trên

[BH][Hoàn] Truy A hỏa táng tràng bị câu hệ O học tỷ cuỗm tay trên

Tác giả:

13754 355

Tác phẩm: Truy A hỏa táng tràng bị câu hệ O học tỷ cuỗm tay trên [trùng sinh] Tác giả: Quý Niên Tịch Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (117 chương) Số lượng từ toàn văn: 381982 chữ Tác phẩm tích phân: 107,702,888 Tags: Trùng sinh, ABO, chữa trị, ngự tỷ, truy yêu hỏa táng tràng Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Yến Thanh Hà, Mộc Tư Tuyết ┃ nhân vật phụ: Tỷ muội thiên 《 lãnh tình sư tôn xuyên thành niên hạ A tổng bị nữ thần a di liêu 》 ┃ cái khác: Bản tiếp theo 《 cứu vớt luyến ái não nữ chủ về sau, nàng đối ta cố chấp 》(xuyên nhanh) cầu cất giữ Raw: novelid=6801193 @Bích Như (09/07/2022 - 01/12/2022)

[BH][Hoàn] Tính xấu không đổi | Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

[BH][Hoàn] Tính xấu không đổi | Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Tác giả:

7626 136

Tác phẩm: Tính xấu không đổi Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp (118 chương chính văn + Ongoing phiên ngoại) Số lượng từ toàn văn: 372782 chữ Tác phẩm tích phân: 235,828,688 Nội dung nhãn mác: Đô thị, cận thủy lâu đài, trời đất tác thành, trưởng thành, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tống Kỳ Vu, Lê Lạc ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6507949 @Bích Như (22/09/2022 - 20/09/2023)

[BH] Trời tối | Hổ Đầu Miêu Diện

[BH] Trời tối | Hổ Đầu Miêu Diện

Tác giả:

42039 1480

Tác phẩm: Trời tối Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Tác phẩm tích phân: 341,368,128 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, tận thế Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam ┃ nhân vật phụ: Du Vu Ý, Mao Mao ┃ cái khác: Zombie, bạch nguyệt quang, truy thê hỏa táng tràng Raw: novelid=7873218 (13/03/2023 khai bút - Chưa hoàn tất)

[BH][Hoàn] Tra qua ta Omega mang con cùng ta lên oa tổng | Kiến Tuy

[BH][Hoàn] Tra qua ta Omega mang con cùng ta lên oa tổng | Kiến Tuy

Tác giả:

31302 1039

Tác phẩm: Tra qua ta Omega mang con cùng ta lên oa tổng Tác giả: Kiến Tuy Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (99 chương) Số lượng từ toàn văn: 391066 chữ Tác phẩm tích phân: 308,267,008 Tags: Niên hạ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ngọt văn, ABO, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Kỳ Tụng; Úc Lạc ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7970335 @BN (16/06/2023 - 19/11/2023)

[BH][Hoàn] Xuyên thành pháo hôi vô dụng A sau | Thất Thương Tế

[BH][Hoàn] Xuyên thành pháo hôi vô dụng A sau | Thất Thương Tế

Tác giả:

22896 674

Tác phẩm: Xuyên thành pháo hôi vô dụng A sau Tác giả: Thất Thương Tế Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cổ kính - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (162 chương) Số lượng từ toàn văn: 630342 chữ Tác phẩm tích phân: 450,448,672 Tags: Ngọt văn, xuyên thư, ABO, vạn người mê Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Diệp Phù Quang, Thẩm Kinh Lan ┃ nhân vật phụ: Đáng yêu các nhân vật chính ┃ cái khác: Yêu ta liền xong việc Raw: novelid=6202813 @BN + NP (10/07/2023 - 03/01/2024)

[BH][Hoàn] Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư | Ngôn Ngữ Ngôn Khanh

[BH][Hoàn] Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư | Ngôn Ngữ Ngôn Khanh

Tác giả:

17111 643

Tác phẩm: Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư Tác giả: Ngôn Ngữ Ngôn Khanh Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (147 chương) Số lượng từ toàn văn: 508818 chữ Tác phẩm tích phân: 109,537,512 Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không, huyền học, ABO, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Mộc Bạch Trình ┃ nhân vật phụ: Tần Tịch Dao ┃ cái khác: Raw: novelid=7950130 @Bích Như (05/05/2023 - 13/09/2023)