Hynghien
[BH][Hoàn] Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang tra thê sau | Na Chích Dương

[BH][Hoàn] Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang tra thê sau | Na Chích Dương

Tác giả:

21325 861

Tác phẩm: Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang tra thê sau Tác giả: Na Chích Dương Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (103 chương) Số lượng từ toàn văn: 530960 chữ Tác phẩm tích phân: 515,942,016 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung, hệ thống, ngọt văn, xuyên thư, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Đặng Ly; Tống Trì Tuệ ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7532677 (29/03/2023 - 29/06/2023)

[BH][Hoàn] Liêu thất thần nhan cự lão sau | Khai Tiểu Sai

[BH][Hoàn] Liêu thất thần nhan cự lão sau | Khai Tiểu Sai

Tác giả:

10800 292

Tác phẩm: Liêu thất thần nhan cự lão sau Tác giả: Khai Tiểu Sai Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (116 chương) Số lượng từ toàn văn: 547894 chữ Tác phẩm tích phân: 336,498,624 Nội dung nhãn mác: Niên hạ, tình hữu độc chung, trời đất tác thành, ngọt văn, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Thẩm Tiểu Khương ┃ nhân vật phụ: Trần Nghị ┃ cái khác: Raw: novelid=7531478 @Bích Như (27/05/2023 - 17/09/2023)

[BH][Hoàn] Con gái chưởng môn thức tỉnh rồi | Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

[BH][Hoàn] Con gái chưởng môn thức tỉnh rồi | Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Tác giả:

19145 940

Tác phẩm: Con gái chưởng môn thức tỉnh rồi Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (155 chương) Số lượng từ toàn văn: 494455 chữ Tác phẩm tích phân: 90,486,176 Nội dung nhãn mác: Tiên hiệp tu chân, ngọt văn, sảng văn, báo thù ngược tra, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Vân Sanh, Hi Vi ┃ nhân vật phụ: Hố mới 《 ở cổ đại truy thê thời gian 》 ┃ cái khác: gl Raw: novelid=7495113 @Bích Như (12/03/2023 - 02/09/2023)

[BH][Hoàn] Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư | Ngôn Ngữ Ngôn Khanh

[BH][Hoàn] Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư | Ngôn Ngữ Ngôn Khanh

Tác giả:

8264 272

Tác phẩm: Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư Tác giả: Ngôn Ngữ Ngôn Khanh Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (147 chương) Số lượng từ toàn văn: 508818 chữ Tác phẩm tích phân: 109,537,512 Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không, huyền học, ABO, nhẹ nhõm Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Mộc Bạch Trình ┃ nhân vật phụ: Tần Tịch Dao ┃ cái khác: Raw: novelid=7950130 @Bích Như (05/05/2023 - 13/09/2023)

[BH][Hoàn] Đưa ngươi một tấm vé tàu | Nhất Cá Bạch Dương

[BH][Hoàn] Đưa ngươi một tấm vé tàu | Nhất Cá Bạch Dương

Tác giả:

3068 50

Tác phẩm: Đưa ngươi một tấm vé tàu Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (110 chương) Số lượng từ toàn văn: 366509 chữ Tác phẩm tích phân: 220,411,664 Nội dung nhãn mác: Đô thị, ngược văn, gương vỡ lại lành, truy yêu hỏa táng tràng Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tô Âm, Hứa Khuynh Trần ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6601177 @Bích Như (04/01/2023 - 05/09/2023)

[BH][Hoàn] Tính xấu không đổi | Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

[BH][Hoàn] Tính xấu không đổi | Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Tác giả:

3628 71

Tác phẩm: Tính xấu không đổi Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp (118 chương chính văn + Ongoing phiên ngoại) Số lượng từ toàn văn: 372782 chữ Tác phẩm tích phân: 235,828,688 Nội dung nhãn mác: Đô thị, cận thủy lâu đài, trời đất tác thành, trưởng thành, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tống Kỳ Vu, Lê Lạc ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6507949 @Bích Như (22/09/2022 - 20/09/2023)

[BH][Hoàn] Mất trí nhớ sau đánh dấu thanh lãnh bạch nguyệt quang

[BH][Hoàn] Mất trí nhớ sau đánh dấu thanh lãnh bạch nguyệt quang

Tác giả:

7036 204

Tác phẩm: Mất trí nhớ sau đánh dấu thanh lãnh bạch nguyệt quang Tác giả: Ngư Thủy Thủy Thủy Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (143 chương) Số lượng từ toàn văn: 500000 chữ Tác phẩm tích phân: 214,070,240 Nội dung nhãn mác: Mỹ cường thảm, băng sơn, ngự tỷ, mất trí nhớ, truy yêu hỏa táng tràng Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lạc Ninh, Lâm Diên ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6390330 @Bích Như (25/04/2023 - 28/08/2023)

[BH][Hoàn] Câu hệ đại lão O cá mặn A | Bính Cáp Cáp

[BH][Hoàn] Câu hệ đại lão O cá mặn A | Bính Cáp Cáp

Tác giả:

8557 330

Tác phẩm: Câu hệ đại lão O cá mặn A (xuyên thư) Tác giả: Bính Cáp Cáp Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (87 chương) Số lượng từ toàn văn: 379151 chữ Tác phẩm tích phân: 174,256,688 Nội dung nhãn mác: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, trùng sinh, xuyên thư, nhẹ nhõm, câu hệ Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ôn Cẩm, Nguyễn Thính Chi ┃ nhân vật phụ: Lạc Khê ┃ cái khác: Hoàn tất văn 《 ngụy trang thâm tình (xuyên thư)》, 《 thánh mẫu ngược tra quy tắc (xuyên thư)》 Raw: novelid=6396893 (02/07/2022 - 08/06/2023)

[BH][Hoàn] Vong thê năm thứ mười | Dương Trần Vi

[BH][Hoàn] Vong thê năm thứ mười | Dương Trần Vi

Tác giả:

5155 180

Tác phẩm: Vong thê năm thứ mười Tác giả: Dương Trần Vi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Số lượng từ toàn văn: 256572 chữ Tác phẩm tích phân: 88,760,144 Nội dung nhãn mác: Đô thị, kiếp trước kiếp này, trùng sinh, trưởng thành, chính kịch Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Trần Úc, Kỷ Tích Đồng ┃ nhân vật phụ: Giáp Ất Bính đinh ┃ cái khác: Raw: novelid=7973594 @TD (30/05/2023 - 08/09/2023)

[BH] Trời tối | Hổ Đầu Miêu Diện

[BH] Trời tối | Hổ Đầu Miêu Diện

Tác giả:

19186 817

Tác phẩm: Trời tối Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Tác phẩm tích phân: 149,730,480 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, tận thế Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam ┃ nhân vật phụ: Du Vu Ý, Mao Mao ┃ cái khác: Zombie, bạch nguyệt quang, truy thê hỏa táng tràng Raw: novelid=7873218 (13/03/2023 khai bút - Chưa hoàn tất)