Ha_ahnn
guria; gặp may

guria; gặp may

Tác giả:

308 30

bỏ học làm steamer đi em, steamer đang là vua của các nghề mà.

【 𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞】𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢

【 𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞】𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢

Tác giả:

6088 576

Title: Thursday Tác giả: Đào Ngọt Rating: M Category: fanfiction, romantic, fluff. Warning: OOC Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ sở hữu cốt truyện. ⊹⊱-𝕊𝕡𝕠𝕚𝕝 -⊰⊹ 「𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙰𝚝𝚜𝚞𝚖𝚞 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚗𝚊̆𝚖, 𝚟ı̀ đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚐𝚊̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚊̂𝚗𝚐 𝚗𝚒𝚞 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐. 」 ⊹⊱-𝔼𝕟𝕕 -⊰⊹ Truyện được lên ý tưởng dựa trên tác phẩm [Maconion] Vắng lặng của tác giả toumeregina. Hãy đọc và phản hồi nhé.

Nhận Write Commision

Nhận Write Commision

Tác giả:

52 0

Đến đi các bạn ơi.

【 𝙱𝚗𝙷𝙰 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛】𝙰𝚛𝚛𝚎𝚋𝚘𝚕

【 𝙱𝚗𝙷𝙰 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛】𝙰𝚛𝚛𝚎𝚋𝚘𝚕

Tác giả:

113540 9511

Title: Arrebol Tác giả: Đào Ngọt Rating: M Category: fanfiction, romantic, fluff. Warning: OOC Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ sở hữu cốt truyện. ⊹⊱-𝕊𝕡𝕠𝕚𝕝 -⊰⊹ [𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘮 𝘵𝘰̂𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘣𝘢̃𝘰 𝘵𝘰̂́, 𝘷𝘪̀ 𝘯𝘶̣ 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘢́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘰̂𝘪.] ⊹⊱-𝔼𝕟𝕕 -⊰⊹ Hãy đọc và phản hồi nhé.

𝙽𝚑𝚊̣̂𝚝 𝙺𝚢́ 𝚂𝚊𝚞 𝙺𝚎̂́𝚝 𝙷𝚘̂𝚗 𝙲𝚞̀𝚗𝚐 𝚈𝚊𝚔𝚞 𝙼𝚘𝚛𝚒𝚜𝚞𝚔𝚎

𝙽𝚑𝚊̣̂𝚝 𝙺𝚢́ 𝚂𝚊𝚞 𝙺𝚎̂́𝚝 𝙷𝚘̂𝚗 𝙲𝚞̀𝚗𝚐 𝚈𝚊𝚔𝚞 𝙼𝚘𝚛𝚒𝚜𝚞𝚔𝚎

Tác giả:

1449 159

Những câu chuyện vặt vãnh hằng ngày của hai vợ chồng nhà Yaku.

Mᴇɢᴜᴍɪ ᴀɴᴅ ʜɪs ʙᴀʙʏ ʙᴏᴏ

Mᴇɢᴜᴍɪ ᴀɴᴅ ʜɪs ʙᴀʙʏ ʙᴏᴏ

Tác giả:

262 36

đối với megumi, bé cưng của cậu là đáng yêu vô đối.

[Touken Ranbu] Khi Hè Về

[Touken Ranbu] Khi Hè Về

Tác giả:

62 7

Kashuu quỳ trong phòng của vị nữ Saniwa trẻ, bên cạnh là những bản thể nằm lăn lóc.

on2eus; vượt nắng, gạt mây

on2eus; vượt nắng, gạt mây

Tác giả:

8026 1320

như cách mưa hay về khi trời còn nắng gắt.

|text; on2eus| unless

|text; on2eus| unless

Tác giả:

28064 3108

đời mày còn gì nhục hơn không hyeonjun?

【 𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞!! 】𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚎

【 𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞!! 】𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚎

Tác giả:

22035 2032

Title: Plapitate Tác giả: Đào Ngọt Rating: M Category: fanfiction, romantic, fluff. Warning: OOC Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ, tớ chỉ sở hữu cốt truyện. ⊹⊱-𝕊𝕡𝕠𝕚𝕝 -⊰⊹ 「𝙳𝚞̀ 𝚟𝚊̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊́𝚒 𝚍𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚊 𝚌𝚘́ 𝚟𝚞̣𝚝 𝚝𝚊̆́𝚝, 𝚍𝚞̀ 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚘́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂́𝚒 𝚌𝚘́ 𝚗𝚞𝚘̂́𝚝 𝚌𝚑𝚞̛̉𝚗𝚐 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚟𝚊̣𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝. 𝙴𝚖 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚢𝚎̂𝚞 𝚊𝚗𝚑. 」 ⊹⊱-𝔼𝕟𝕕 -⊰⊹ Hãy đọc và phản hồi nhé.