PlatinumTesura
Bộ 1, Tập 1. Rimuru và hành chình vô định ( Tạm Drop )

Bộ 1, Tập 1. Rimuru và hành chình vô định ( Tạm Drop )

Tác giả:

234 26

đây sẽ là 1 trong 2 bộ truyện đầu của mình mong mọi người ủng hộ bộ này sẽ nói về việc Rimuru du hành khắp đa vũ trụ còn bộ còn lại thì mình sẽ kể về nhân vật khác cũng du hành khắp đa vũ trụ luôn và cả 2 bộ truyện này sẽ được kể song song với nhau