Hokatori
[ABO/Hoàn] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích Vũ

[ABO/Hoàn] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích Vũ

Tác giả:

46668 1915

Vì lúc làm bộ này mình không rành tiếng Trung mấy, nên có thể bản dịch không thể đúng 100%, cân nhắc trước khi đọc nhé! Vì có tham khảo QT khá nhiều nên sẽ hơi lậm.

[Xuyên Nhanh/ĐM] Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con - Tây Dữu Chúc

[Xuyên Nhanh/ĐM] Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con - Tây Dữu Chúc

Tác giả:

45616 5261

Có thể sẽ không mượt, cân nhắc trước khi đọc.

[Xuyên sách/ĐM] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chỉ Muốn Gây Dựng Sự Nghiệp

[Xuyên sách/ĐM] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chỉ Muốn Gây Dựng Sự Nghiệp

Tác giả:

13513 1604

Edit có thể sẽ không mượt, cân nhắc trước khi đọc.

[Hoàn] Sau khi thiếu gia thật xuống núi bạo hồng - Diêm Thượng Phong

[Hoàn] Sau khi thiếu gia thật xuống núi bạo hồng - Diêm Thượng Phong

Tác giả:

146180 12690

1, Vì tên nhạy cảm về vấn đề phật giáo nên tác giả đổi tên. 2, Bản dịch không mượt, thụ y như vạn người mê. Không thích làm ơn tránh xa. 3, Truyện có rất nhiều hố, không hợp logic. 4, Đừng áp đặt pg đời thực vào đây.

[Vô hạn lưu/đm] Trò chơi vô hạn người đẹp quái vật - Quý Sương Tiểu Điểu

[Vô hạn lưu/đm] Trò chơi vô hạn người đẹp quái vật - Quý Sương Tiểu Điểu

Tác giả:

826 246

Có thể sẽ không mượt, cân nhắc trước khi đọc.