HUNGUYN538077
Rimuru và Fairy Tail

Rimuru và Fairy Tail

Tác giả:

62 6

Truyện không liên quan đến mạch truyện chính, mà chắc cái này ai cũng biết

Rimuru phiêu lưu các vũ trụ

Rimuru phiêu lưu các vũ trụ

Tác giả:

359 77

Truyện kể về cuộc hành trình của Rimuru phiêu lưu các đa vũ trụ để cứu Tesura