Cielo_Nightmare
[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Conan AllGin

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Conan AllGin

Tác giả:

7479 242

Nguyên văn: Lofter,... Convert: Adele All x Gin.

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Naruto

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Naruto

Tác giả:

24853 799

Nguyên văn: Tấn Giang, Lofter, pixnet ... Convert: Adele Tempest Thiên vị Uchiha.

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân JJK

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân JJK

Tác giả:

11369 566

Nguyên văn: Lofter, AO3,... Convert: Adele Chủ: All x Zenin Naoya All x Gojou Satoru All x Okkotsu Yuuta Chưa edit name.

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Fate

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Fate

Tác giả:

11312 399

Nguyên văn: Tấn Giang, Lofter, AO3... Convert: Adele Tempest

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Kỳ Hồn / HnG

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Kỳ Hồn / HnG

Tác giả:

1086 49

Nguyên văn: Lofter, AO3 Convert: Adele All x Thời Quang / Shindo Hikaru

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Hetalia - EngAme

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Hetalia - EngAme

Tác giả:

1 0

Nguyên văn: AO3, Lofter,... Convert: Adele - Đồng nhân APH. - EngAme (England x America) / UKUS

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Nhân Kinh Phong

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Nhân Kinh Phong

Tác giả:

24 0

Nguyên văn: Lofter, AO3,... Convert: Adele All x Mục Tứ Thành Sẽ phá cp khác. Nhìn kĩ trước khi đọc.

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Hetalia - RusAme

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Hetalia - RusAme

Tác giả:

61 6

Nguyên văn: AO3, Lofter,... Convert: Adele - Đồng nhân APH. - RusAme (Russia x America) / Cold War Couple

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Hetalia - AllAme

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân Hetalia - AllAme

Tác giả:

7974 392

Nguyên văn: Lofter, Tấn Giang, AO3, Pixnet,Tieba... Convert: Adele AllAme

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân LuLaw (1)

[QT] Tổng Hợp Đồng Nhân LuLaw (1)

Tác giả:

5386 303

Nguyên văn: AO3, Lofter,... Convert: Adele Cp: Monkey D. Luffy x Trafalgar D. Water Law